Bilans

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Bilans

Bilans (wg K. Winiarska, 2001) w rachunkowości to wartościowe zestawienie składników majątku (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów), sporządzone na określony dzień i w określonej formie (układzie). Dla spółek giełdowych jest obowiązkowym sprawozdaniem finansowym.

 

bilans

Rys. Podział bilansu.

Aktywa to kontrolowany przez spółkę majątek o wiarygodnie określonej wartości powstały w przeszłości, który spowoduje w przyszłości uzyskanie korzyści ekonomicznych. Dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe.

Na aktywa składają się:

 • aktywa trwałe (związane ze spółką ponad jeden rok):
 • aktywa obrotowe (związane ze spółką poniżej jednego roku) – przeznaczone do sprzedaży lub zużycia:

Więcej na stronie aktywa.

Pasywa to źródła finansowania aktywów, na które składają się :

 • Kapitał własny – to wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli oraz środki uzyskane w trakcie działalności spółki(podstawową pozycją na jaką inwestor powinien zwrócić uwagę jest zysk/strata , która stanowi podstawę analizy zysków i strat).
 • Kapitał obcy (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)– to wszelkiego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego.

Więcej na stronie pasywa.

Zobacz także interesujące frazy:

 • bilans wzór;
 • bilans finansowy;
 • bilans spółki;
 • bilans tabela;
 • sprawozdanie finansowe bilans;
 • bilans przedsiębiorstwa wzór;
 • bilans firmy;
 • bilans wzór excel;
 • uproszczony bilans przykład;
 • przykładowy bilans spółki;
 • bilans uproszczony wzór
 • bilans druk;
 • przykładowy bilans firmy;
 • bilans przykład;
 • bilans banku wzór;
 • bilans skonsolidowany wzór;
 • uproszczony bilans;
 • bilans jednostki budżetowej;
 • uproszczony bilans wzór;
 • bilans excel;;
 • jak zrobić bilans;
 • bilans otwarcia przykład;
 • bilans firmy wzór;
 • bilans formularz;;
 • bilans szczegółowy;
 • bilans w excelu;
 • bilans finansowy wzór;
 • druk bilans;
 • bilans druk darmowy;
 • szczegółowy bilans.